Козубовський Володимир Ростиславович — Енциклопедія Сучасної України

Козубовський Володимир Ростиславович

КОЗУБО́ВСЬКИЙ Володимир Ростиславович (10. 02. 1948, м. Куйбишевка-Восточна, нині м. Бєлогорськ Амур. обл., РФ) – радіофізик. Чоловік І. Козубовської. Канд. фіз.-мат. н. (1976), д-р тех. н. (1992). Держ. премія України в галузі н. і т. (1998). Закін. Ужгород. ун-т (1971). Відтоді працював в Ін-ті фізики АН УРСР (Київ); 1977–2006 – зав. відділу СКБ засобів аналіт. техніки Мін-ва пром. політики України (Ужгород); від 2006 – пров. н. с. НДІ аналіт. техніки Ужгород. ун-ту, водночас викладає на каф. приклад. фізики. Наук. дослідження: фіз. процеси у твердотіл. і газових лазерах; використання лазер. джерел випромінювання для спектроскопії надвисокої розділ. здатності, газового аналізу, створення стандартів частоти і довжини хвилі; розроблення приладів газового аналізу на основі селектив. фільтрації випромінювання; параметри газових сенсорів; створення приладів газового аналізу із використанням напівпровідник. і електрохім. газових сенсорів.

Пр.: Нелинейная лазерная спектроскопия внутри допплеровской линии // КЭ. 1977. № 13 (співавт.); Использование лазеров для анализа степени загрязнения атмосферы // Там само. 1980. № 18 (співавт.); Кольцевые лазеры в точных измерениях // Оптика и спектр. 1994. Т. 78, № 5 (співавт.); Дисперсионные приборы с использованием Фурье-анализатора // Там само. 1995. Т. 79, № 4; Спектральний корелятор на основі інтерферометра Фабрі-Перо для газового аналізу // Метрологія та прилади. 2011. № 2; Проблеми впровадження у виробництво і побут пожежних сповіщувачів газових // Там само. 2013. № 2 (співавт.).

Літ.: Хіменець В. В., Шманько І. І. Фізика на Закарпатті. Уж., 2012.

Й. Й. Головач

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
Й. Й. Головач . Козубовський Володимир Ростиславович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=7993 (дата звернення: 05.08.2021)