Козьменко Сергій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Козьменко Сергій Миколайович

КОЗЬМЕ́НКО Сергій Миколайович (03. 11. 1961, с. Сухинівка Курської обл., РФ) – економіст. Чоловік О. Козьменко. Д-р екон. н. (1998), проф. (2001). Закін. Сум. філію Харків. політех. ін-ту (1984). Працював у Сум. ун-ті; від 1997 – в Укр. академії банків. справи (Суми): від 1998 – зав. каф. упр. і міжнар. екон. відносин, від 2005 – проректор з наук. роботи. Наук. дослідження: екон. оцінка наслідків забруднення довкілля, прямих і непрямих знач. аварій та природ. катастроф, розроблення механізму оптимал. інвестування у попередження надзвич. ситуацій, удосконалення системи страхування катастроф. ризиків.

Пр.: Экономическая оценка последствий катастрофических землетрясений. Москва, 1996 (співавт.); Экономика катастроф (инвестиционные аспекты). К., 1997; Оценка последствий чрезвычайных ситуаций. Москва, 1997 (співавт.); Paradoxes of Financial Globalization. Ukraine // Problems and Perspectives in Management. 2003. Vol. 1, issue 1 (співавт.); Місто як соціально орієнтована система // Систем. підхід до інвестиц. забезпечення соц.-екон. розвитку міста. С., 2009 (співавт.).

Т. О. Семененко


Покликання на статтю