Козьолкін Олександр Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Козьолкін Олександр Анатолійович

КОЗЬО́ЛКІН Олександр Анатолійович (20. 09. 1952, Запоріжжя) – лікар-невропатолог. Д-р мед. н. (1996), проф. (2001). Закін. Запоріз. мед. ін-т (1978). Працював лікарем. 1985–98 – у Запоріз. ін-ті удосконалення лікарів: 1998 – зав. каф. нерв. хвороб; від 1998 – зав. однойм. каф. Запоріз. мед. ун-ту. Вивчає проблеми вертеброневрології й судинні захворювання головного мозку. Розробив лікув. комплекси з переважним застосуванням нефармакол. методів для вертеброневрол. хворих.

Пр.: Комплексное лечение пояснично-крестцовых радикулоишемий с применением мануальной терапии // ЖНП. 1989. № 4; Традиционные методы лечения больных остеохондрозом позвоночника. Кемерово, 1993 (співавт.); Диагностика неотложных состояний в неврологии: Метод. пособ. З., 2000 (співавт.); Диагностика и лечение вертеброгенных болевых синдромов: Руководство. З., 2008 (співавт.); Актуальные вопросы клинической неврологии: Учеб. пособ. З., 2010 (співавт.).

Т. М. Терещенко, В. О. Туманський


Покликання на статтю