Козюбра Микола Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Козюбра Микола Іванович

КОЗЮ́БРА Микола Іванович (28. 11. 1937, с. Тетерівка Жашків. р-ну Київ., нині Черкас. обл.) – правознавець. Д-р юрид. н. (1981), проф. (1986), чл.-кор. НАПрНУ (1996). Повний кавалер ордена «За заслуги» (1996, 2001, 2015), орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступ. (2007). Закін. Київ. ун-т (1961). Відтоді працював у органах внутр. справ; від 1965 – у Ін-ті держави і права АН УРСР (Київ): 1982–90 – зав. відділу теорії держави і права; 1990–96 – зав. каф. теорії та історії держави і права Київ. ун-ту; 1996–2003 – суддя Конституц. Суду України (за поданням Президента України); від 2003 – зав. каф. заг.-теор. і держ.-правових наук Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». Наук. дослідження: методол. і філос. проблеми правознавства, співвідношення права та сусп. свідомості, права і науки, верховенство права й Україна, теорії конституціоналізму та юрид. аргументації. Брав участь у розробленні проектів Декларації про держ. суверенітет України, Конституції України. Гол. ред. ж. «Українське право» (від 1996), серії «Юридичні науки» «Наукових записок НаУКМА» (від 2003), співголова наук.-редакц. ради ж. «Вибори і демократія» (від 2004).

Пр.: Переконання і примус в радянському праві. 1970; Социалистическое право и общественное сознание. 1979; Методологические проблемы юридической науки. 1990 (співавт.); Основи конституційного права України. 1998 (співавт.); Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту. 2007 (співавт.); Принцип верховенства права у діяльності держави та в адміністративному праві. 2008 (співавт.); усі – Київ.

Літ.: Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна: Зб. наук. статей до 75-річ. ювілею д-ра юрид. н., проф., чл.-кор. НАПрНУ, судді Конституц. Суду України у відставці, засл. юриста України, зав. каф. заг.-теор. та держ.-правових наук Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія» М. І. Козюбри. К., 2013.

І. Б. Усенко


Покликання на статтю