Крижановський Анатолій Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Крижановський Анатолій Федорович

КРИЖАНО́ВСЬКИЙ Анатолій Федорович (04. 03. 1957, с. Новогеоргіївка Ананьїв. р-ну Одес. обл.) – правознавець. Д-р юрид. н. (2009), проф. (2010). Засл. діяч н. і т. України (2011). Закін. Одес. ун-т (1973). Від 1976 працював у Одес. спец. школі міліції МВС СРСР (згодом Одес. ін-т внутр. справ Харків. ун-ту внутр. справ): 1987–2004 – нач. каф. теорії та історії держави і права, 2004–05 – проректор з наук. роботи, в. о. ректора; 2005–09 – проф. каф. теорії держави і права та нач. н.-д. частини Одес. юрид. академії; 2009–11 – перший про­ректор із навч.-організац. робо­ти і зав. каф. теорії держави і пра­ва, від 2011 – ректор Міжнар. гуманітар. ун-ту (Одеса). На­ук. дослідж.: філософія права, теорія та історія держави і права; методологія теор. юриспруденції, аксіологія права, правова культура і правосвідомість; теорія правового порядку та розвиток вітчизн. наук. школи дослідж. сучас. правопорядку.

Пр.: Государственно-правовое управ­­ление качеством прибрежных вод мо­­ря. К.; О., 1986 (спів­авт.); Феномено­логія правопорядку: поняття, виміри, типологія. О., 2006; Правовий порядок в Україні: Витоки, концептуальні засади, ін­фраструктура. О., 2009; Основы пра­воведения Украины: Учеб. пособ. X., 2010 (спів­авт.); Основи правознавства України: Навч. посіб. 10-е вид. Х., 2011 (спів­авт.).

Ю. М. Оборотов


Покликання на статтю