Кокаровцева Маргарита Геннадіївна — Енциклопедія Сучасної України

Кокаровцева Маргарита Геннадіївна

КОКАРО́ВЦЕВА Маргарита Геннадіївна (01. 09. 1936, м. Перм, РФ – 21. 03. 1990, Київ) – лікар-токсиколог. Д-р мед. н. (1983). Закін. Київ. мед. ін-т (1961). Працювала лікарем; у Київ. мед. ін-ті (1964–68); ВНДІ гігієни і токсикології пестицидів, полімерів та пластич. мас (Київ, 1968–89): від 1983 – зав. лаб. експерим. терапії. Вивчала механізм токсич. дії ксенобіотиків та патогенез інтоксикацій; розробляла засоби для лікування отруєнь хім. речовинами. Започаткувала застосування ацетилцистеїну як антидоту дихлоретану.

Пр.: Токсические свойства дихлорэтана и его метаболитов // Фармакология и токсикология. 1979. № 14; Изучение метаболизма и природных путей детоксикации химических веществ в организме как один из способов изыскания специфических средств лечения отравлений ими // Там само. 1980. № 1 (співавт.); Новые подходы к изысканию средств терапии отравлений некоторыми пестицидами // Гигиена применения, токсикология пестицидов и полимер. материалов: Сб. науч. тр. К., 1983. Вып. 13 (співавт.); Биохимические, иммунологические и биофизические методы в токсикологическом эксперименте: Метод. руководство. К., 1989 (співавт.).

Г. І. Петрашенко


Покликання на статтю