Крижановський Борис Георгійович — Енциклопедія Сучасної України

Крижановський Борис Георгійович

КРИЖАНО́ВСЬКИЙ Борис Георгійович (1886, м. Смо­ленськ, Росія – 03. 12. 1937, м. Кем, Карелія, РФ) – етнограф. З походження українець. Здобув вищу освіту. Працював етнографом, зав. укр. відділу Рос. музею (Петроград, згодом Ленінград, нині С.-Пе­тербург). 18 квітня 1921 спіл. зібрання УАН ухвалило рішення про призначення К. представни­ком від УАН для ведення справ у Петрограді. 1925 обраний дійс. чл. Ленінгр. т-ва дослідників укр. історії, письменства та мови. Автор праці «Украинские и румын­ские килимы» (Ленинград, 1925). 9 вересня 1933 заарешт., 29 бе­резня 1934 у т. зв. справі славістів засудж. до 10-ти р. таборів. Покарання відбував у Карелії, де 1937 засудж. до розстрілу. Реабіліт. 1964.

Літ.: Ашнин Ф. Д., Алпатов Б. М. «Дело славистов»: 30-е годы. Москва, 1994; Білокінь С. Музей України. Збірка П. Потоцького. К., 2006.

С. І. Білокінь


Покликання на статтю