Кокорін Володимир Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Кокорін Володимир Володимирович

КОКО́РІН Володимир Володимирович (02. 01. 1942, с. Слобода Бурин. р-ну Сум. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1980), проф. (1989). Держ. премія України у галузі н. і т. (1993), премія ім. Г. Курдюмова НАНУ (2010). Закін. Київ. політех. ін-т (1965). Працював 1964–96 в Ін-ті металофізики НАНУ: 1986–96 – зав. відділу фізики високих тисків; від 1996 – зав. відділу магнітоструктур. перетворень Ін-ту магнетизму НАНУ (обидва – Київ). Основні напрями наук. досліджень: фазові перетворення у сплавах, магніті та мартенситні переходи, структура неоднорід. твердих розчинів, сплави з пам'яттю форми. Розробив нові сплави з пам'яттю форми на основі заліза та нікелю, дослідив нові явища у феромагніт. сплавах під впливом магніт. поля.

Пр.: Мартенситные превращения в неоднородных твердых растворах. К., 1987; Soft modes in Ni2MnGa single crystals // J. Physics Condensed Matter. 1994. Vol. 6 (співавт.); Nucleation due to surface phonon softening // Phase Transitions. 1995. Vol. 54; Large magnetic – field induced strains in Ni2MnGa single crystals // Applied Physics Letters. 1996. Vol. 69 (співавт.); Мартенситные превращения в порошках сплавов Ni–Mn–Ga, полученных методом искровой эрозии // МНТ. 2007. Т. 29, № 2 (співавт.).

Л. Є. Козлова


Покликання на статтю