Кокунін Василь Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Кокунін Василь Андрійович

КОКУ́НІН Василь Андрійович (01. 01. 1929, Київ – 28. 11. 2009, там само) – біохімік. Д-р біол. н. (1989). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1959). Працював в Ін-ті біохімії АНУ (Київ, 1961–92): заст. дир. з наук. роботи (від 1977), зав. відділу біохімії стеринів (1980–89), пров. н. с. (1989–90), ст. н. с. (від 1990). Вивчав особливості обміну вільних нуклеотидів у функціонально різних тканинах тварин, регуляторну роль нуклеотидів в обмін. процесах, роль вітаміну D3 у транспорті кальцію. Брав участь у розробленні методів діагностики дит. рахіту та препаратів для його лікування.

Пр.: Нуклеопептид з фосфофруктокінази м'язів кроля // УБЖ. 1969. Т. 41, № 2; Включение С14-предшественников в пиримидиновые нуклеотиды печени и селезенки цыплят // Там само. 1977. Т. 49, № 3; Молекулярный механизм действия витамина D3 в слизистой ткани тонкого кишечника // Биохимия животных и человека. 1979. Вып. 3; Ефективність застосування вітаміну D3, оротату калію і гліцерофосфату кальцію для лікування рахіту // Вісн. АН УРСР. 1985. № 6 (усі – співавт.).

В. І. Назаренко


Покликання на статтю