Кокшарева Наталія Володимирівна — Енциклопедія Сучасної України

Кокшарева Наталія Володимирівна

КОКШАРЕ́ВА Наталія Володимирівна (24. 02. 1943, Алма-Ата, нині Алмати) – лікар-токсиколог. Д-р біол. н. (1986). Закін. Київ. ун-т (1967). Від 1968 працює в Ін-ті екогігієни і токсикології: від 1992 – зав. лаб. нейротоксикології; водночас від 1995 – експерт Держ. експерт. центру МОЗ України (обидва – Київ). Фахівець у галузях експерим. токсикології і патології хім. етіології, антидотної терапії, с.-г. токсикології. Вивчає механізм нейротоксич. дії хім. сполук (пестицидів, пластифікаторів та ін.), проблеми профілактики та лікування отруєнь, викликаних антихолінестераз. сполуками, механізми терапевт. впливу на центр., периферичну, серцево-судинну системи нового реактиватора холінестерази – діетиксиму. Авторка розділів у кн. «Общая токсикология» (Москва, 2002) та «Альтернативні методи і тест-системи» (К., 2008).

Пр.: Холинолитическая активность нового реактиватора холинэстеразы диэтиксима // Физиологически актив. вещества. 1978. № 10; Воздействие фосфорорганических соединений, обладающих отдаленной нейротоксичностью // ГиС. 1988. № 10; Прогнозирование отдаленного нейротоксического действия фосфорорганических соединений // Токсикол. вест. 1995. № 2; Исследование функционального состояния печени при остром и хроническом воздействии кротонового альдегида // Соврем. проблемы токсикологии. 1999. № 3; Оценка влияния лекарственного препарата энтеросгель на беременных самок и развитие плода крыс // Актуал. проблеми акушерства і гінекології, клін. імунології та мед. генетики. Лг., 2009. Вип. 16 (усі – співавт.).

Г. І. Петрашенко

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
Г. І. Петрашенко . Кокшарева Наталія Володимирівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=8091 (дата звернення: 27.07.2021)