Козаченко Іван Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Козаченко Іван Петрович

КОЗАЧЕ́НКО Іван Петрович (04. 11. 1940, с. Новолазарівка Казанків. р-ну Микол. обл.) – правознавець. Д-р юрид. н. (1993), проф. (1994). Закін. Харків. юрид. ін-т (1968). Відтоді працював у органах внутр. справ, зокрема від 1974 – нач. організац.-аналіт. відділу штабу МВС УРСР; від 1977 – у Нац. академії внутр. справ (Київ): 1979–2002 – нач. каф. теорії і практики оперативно-розшук. роботи; від 2002 – проф. каф. оперативно-розшук. діяльності Луган. ун-ту внутр. справ. Наук. дослідження: проблеми оперативно-розшук. діяльності; тактика боротьби з корупцією, організов. злочинністю, бандитизмом та ін. тяжкими злочинами; оперативно-розшук. профілактика; правові та морально-етичні засади неглас. пошук., розвідув. і контррозвідув. діяльності правоохорон. органів спец. призначення.

Пр.: Тактика применения методов и средств оперативно-розыскной деятельности в профилактике и раскрытии преступлений: Учеб. пособ. К., 1988; Оперативно-розыскная профилактика (правовые и организационно-тактические вопросы). К., 1991; Правові морально-етичні та організаційні основи оперативно-розшукової діяльності. Л., 1999 (співавт.); Оперативно-розшукова діяльність як правоохоронна функція кримінальної міліції. О., 2000 (співавт.); Використання в кримінальному процесі матеріалів оперативно-розшукової діяльності та гарантії захисту прав і свобод людини. Дн., 2004 (співавт.).

Літ.: Пчолкін В. Д. Роль І. П. Козаченка у становленні та розвитку теорії ОРД в Україні // Форум права. 2011. № 2.

О. М. Джужа


Покликання на статтю