Козачок Ярослав Вікторович — Енциклопедія Сучасної України

Козачок Ярослав Вікторович

КОЗАЧО́К Ярослав Вікторович (17. 01. 1965, м. Бучач Терноп. обл.) – літературознавець. Д-р філол. н. (2004), проф. (2008). Закін. Терноп. пед. ін-т (1986), де й працював до 2001 (нині ун-т): від 1994 – доц. каф. теорії літ-ри. 2001–02 – доц. каф. гуманітар. дисциплін Терноп. ін-ту післядиплом. освіти. Від 2002 – у Нац. авіац. ун-ті (Київ, із перервою): проректор з навч.-вихов. роботи (2002–06, від 2010), зав. каф. журналістики (від 2010). Водночас від 2009 – проф. каф. укр. літ-ри та компаративістики Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка. Досліджує історію укр. літ-ри 19 ст. у контексті становлення нац. ідеї. Автор розділів до підручника «Історія української літератури 70–90-х років ХІХ століття» (у 2-х т., К., 1999). У 2006–09 – на держ. службі в Секретаріаті Президента України; 2010 – заст. Міністра транспорту та зв'язку України.

Пр.: Українська ідея: З вузької стежки на широку дорогу (художня і наук.-публіцист. творчість М. Костомарова). К., 2004; Забуттю не підлягає: Микола Костомаров і Кирило-Мефодіївське товариство. К., 2007; Микола Костомаров і сучасне суспільне мислення // Рецептивні моделі творчості Івана Франка: Зб. наук. праць на пошану Р. Гром'яка. Т., 2007.

Є. С. Сікорський


Покликання на статтю