Козеренко Володимир Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Козеренко Володимир Миколайович

КОЗЕРЕ́НКО Володимир Миколайович (12. 01. 1913, Київ – ?) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1955), проф. (1956). Закін. Моск. геол.-розв. ін-т (1938). У 1938–40 – нач. розшуково-знімал. геол. партій Середньоазіат. експедиції і Киргиз. геол. упр.; 1940–50 – у Моск. ін-ті кольор. металів і золота; водночас 1945–50 керував масштаб. геол.-знімал. роботами в поліметал. провінції Сх. Забайкалля, виконував темат. дослідж. у Читин. геол. упр., пізніше – у Всесоюз. НДІ; 1951–58 – у Львів. ун-ті: 1952–55 – декан геол. ф-ту, 1955–58 – зав. каф. методів розшуків і розвідки родовищ корис. копалин. 1958 виїхав до Москви. Основні напрями наук. досліджень: геол. будова, тектоніка, металогенія Зх. Тянь-Шаню і Сх. Забайкалля.

Пр.: Главная зона разломов Тянь-Шаня и связь ее с оруденением // Сов. геология. 1940. № 11 (співавт.); Анализ глубинности интрузий при поисках эндогенных месторождений в средней части Западного Тянь-Шаня // Там само. 1946. № 17; Геологическое строение и основные черты металлогении юго-восточной части Восточного Забайкалья. Л., 1956; Эндогенная металлогения. Москва, 1981.

М. М. Павлунь


Покликання на статтю