Козир Володимир Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Козир Володимир Семенович

КО́ЗИР Володимир Семенович (03. 03. 1937, Дніпропетровськ) – вчений-зоотехнік. Канд. екон. (1974), д-р с.-г. (1989) н., проф. (1991), акад. НААНУ (1995). Закін. Кам'янець-Поділ. с.-г. ін-т (1959). Працював зоотехніком у Дніпроп. обл. (1959–63); перебував на парт. роботі (1963–66); заст. нач. Дніпроп. обл. упр. с. госп-ва (1966–74); дир. (1977–2000 та 2005–10), гол. н. с. (від 2011) Ін-ту тваринництва центр. р-нів НААНУ (Дніпропетровськ); заст. нач. упр. харч. і перероб. пром-сті Дніпроп. облдержадміністрації (2000–05); водночас – зав. каф. технології переробки та контролю якості продукції тваринництва Дніпроп. аграр. ун-ту (від 2005). Обґрунтував оптимал. варіанти пром. схрещування в скотарстві, низькозатратну технологію вирощування м'ясної худоби, методи збереження генофонду сірої укр. худоби, напрями інтенсифікації вироб-ва яловичини, системи кормовиробництва для Пд. України. Брав участь у створенні укр. м'ясної породи великої рогатої худоби, дніпроп. молоч. типу та 4-х ліній червоної степ. худоби.

Пр.: Опыт развития молочного скотоводства. Дн., 1982; Інтенсифікація виробництва яловичини в Степу України. Дн., 1989; Формування м'ясної продуктивності великої рогатої худоби. К., 1992; Мясные породы скота в Украине. Дн., 1997 (співавт.); Биологические закономерности роста и развития сельскохозяйственных животных. Дн., 2004 (співавт.); Влияние премиксов на биологическую систему «мать–плод–потомство». Дн., 2010 (співавт.); Продуктивність нащадків бугаїв різного екогенезу. Дн., 2011 (співавт.).

Літ.: Козир Володимир Семенович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967–2006 рр. К., 2007.

П. І. Іваненко


Покликання на статтю