Котко Діна Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Котко Діна Миколаївна

КОТКО́ Діна Миколаївна (23. 09. 1941, м. Новоузенськ Саратов. обл., РФ) – лікар-терапевт, геронтолог. Д-р мед. н. (1991). Навч. в Оренбур. мед. ін-ті (РФ, 1959–62), закін. Київ. мед. ін-т (1965). Працювала лікарем. Від 1968 – в Ін-ті геронтології АМНУ (Київ): 1993–99 – зав. відділ. хроніч. ішеміч. хвороби серця; 1999–2009 – доц. каф. терапії, за сумісн. 2004 – проректор з наук. роботи Київ. мед. ун-ту Укр. асоц. нар. медицини; від 2009 – доц. каф. анатомії та фізіології Нац. ун-ту фіз. виховання і спорту України (Київ). Вивчає зміни сис­тем кровообігу, дихання, травлення при фізіол. старінні організму; розвиток, клін. прояви, прогресування, питання лікуван­ня та профілактики хроніч. ішеміч. хвороби серця, інфаркту міо­карда, атеросклерозу. Спів­ав­тор­ка розділу в кн. «Феномен дол­гожительства» (Москва, 1982).

Пр.: Опыт применения сензита в лечении хронической ишемической бо­лезни сердца в гериатрической практике // Венгер. фармакотерапия. 1992. № 2 (спів­авт.); Ишемическая болезнь сердца и возраст // Журн. АМНУ. 1996. Т. 2, № 2 (спів­авт.); Особливості імунологічної реактивності у спортсменів як критерій оцінки їх здоров'я // Наук. ча­сопис Нац. пед. ун-ту. Сер. Наук.-пед. проблеми фіз. культури. К., 2011. Вип. 11 (спів­авт.); Адаптаційно-захисні механізми людини як фактор здоров'я особистості // Актуал. проблеми формування особистості лікаря у студентів медиків: Мат. 9-ї наук.-практ. конф. К., 2011.

О. О. Шевченко


Покликання на статтю