Козирський Володимир Вікторович — Енциклопедія Сучасної України

Козирський Володимир Вікторович

КОЗИ́РСЬКИЙ Володимир Вікторович (19. 07. 1955, с. Камінь Кролевец. р-ну Сум. обл.) – фахівець у галузі електрифікації сільського господарства. Д-р тех. н. (2003), проф. (2006). Засл. діяч н. і т. України (2008). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1978), де відтоді й працює (нині Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України): від 2003 – проф. каф. електропостачання с. госп-ва, за сумісн. 2005–09 – дир. НДІ техніки і технологій, від 2009 – НДІ енергетики й автоматики при Ун-ті. Вивчає проблеми надійності та ефективності систем електропостачання. Обґрунтував основи використання властивостей функціон. сплавів в електротехніці, запропонував засоби контролю т-ри та упр. режимами електрообладнання.

Пр.: Управление режимом работы контактных систем с болтовым соединением на основе применения специальных сплавов // Электротехника. 2001. № 3; Моделювання захисних характеристик запобіжників з термочутливими елементами із спеціальних сплавів // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту. К., 2001. Вип. 41; Проблемы повышения эффективности электрооборудования на основе свойств функциональных сплавов // Електрифікація та автоматизація с. госп-ва. 2004. № 1 (співавт.); Оптимізація енергозберігаючих систем: Навч. посіб. К., 2010 (співавт.).

І. П. Радько


Покликання на статтю