Козирський Гліб Якович — Енциклопедія Сучасної України

Козирський Гліб Якович

КОЗИ́РСЬКИЙ Гліб Якович (18. 09(01. 10). 1910, ст. Війтівці, нині село Волочис. р-ну Хмельн. обл. – 20. 10. 2000, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1963), проф. (1966). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Криворіз. пед. ін-т (Дніпроп. обл., 1935), де й викладав до 1938. Від 1947 – у Лаб. металофізики АН УРСР (Київ), яку очолював 1953–55 та реорганізував в Ін-т, де 1955–62 – заст. дир. з наук. роботи, 1962–76 – зав. відділу фізики високотемператур. міцності металів, 1976–92 – пров. н. с.-консультант. Виявив фундам. закономірності кріпу металів і стропів; розробив методи експерим. дослідж. процесів зміцнення і технології отримання жаротривких матеріалів; визначив роль полігонізації та рекристалізації для зміцнення металів, остаточні умови найефективнішого поліпшення жаротривкості; запропонував метод дослідж. структур. змін у металах за Х-променевими відбиттями від окремих зерен.

Пр.: Изучение структурных изменений в никеле при ползучести по отражениям от отдельных зерен // Вопр. физики металлов и металловедения: Сб. науч. тр. Ин-та металлофизики АН УССР. 1959. № 9 (співавт.); К вопросу о разрушении металлов при ползучести // Там само. № 10; О высокотемпературной области положительного влияния полигонизованной структуры на ползучесть // Физика металлов и металловедение. 1962. Т. 14, вып. 6; Влияние различных факторов на высокотемпературную деформацию металлов // Металлы. Электроны. Решетка. К., 1975 (співавт.); Новые методы определения параметров МТО металлов // Докл. АН УССР. 1990. № 2.

С. А. Беспалов


Покликання на статтю