Козій Григорій Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Козій Григорій Васильович

КОЗІ́Й Григорій Васильович (10. 01. 1898, с. Олешичі, нині Підкарпат. воєводства, Польща – 13. 09. 1988, Львів) – флорист, палео- та геоботанік. Д-р біол. н. (1951), проф. (1953). Засл. діяч н. УРСР (1961). Закін. Львів. ун-т (1928), де відтоді й працював: зав. високогір. стаціонару луківництва на полонині Пожижевська у Карпатах (нині біостаціонар Ін-ту екології Карпат НАНУ), 1946 – зав. відділу інтродукції Ботан. саду, 1959–72 – зав., 1973–78 – проф. каф. морфології і систематики рослин; водночас 1928–39 – у Львів. філії Пулав. НДІ с. госп-ва; 1946–51 – зав. каф. ботаніки, 1951–55 – проф. курсу ботаніки каф. біології Львів. мед. ін-ту; 1948 – зав. відділу ботаніки, 1948–51 – дир. Наук.-природознав. музею АН УРСР; 1951–59 – зав. відділу луківництва Ін-ту агробіології АН УРСР (обидва – Львів). Ред. ж. «Наукові записки Львівського науково-природознавчого музею АН УРСР» (1951–55), біол. серії «Вісника Львівського університету» (від 1962). Вивчав флору Карпат, Волині, Поділля, істор. розвиток сх.-карпат. рослинності в антропогені. Запропонував нову методику дослідж. лісів у різних геол. періодах. Працював над створенням культурфітоценозів в умовах високогір'я Укр. Карпат. Автор розділу в кн. «Флора и фауна Карпат» (Москва, 1963).

Пр.: Wysokogórskie tórfowiska północno-zachodniego pasma Czarnohory // Pr. Instytutu gospodarki wodnej w Puławach. 1932. Т. 13; Матеріали до вивчення рослинності Свидовецьких гір // УБОЖ. 1958. № 3 (співавт.); Вододільні болота карстових западин в районі Розточчя // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. 1962. Вип. 1; Культура боліт. Л., 1965 (співавт.); Природні кормові угіддя Заходу України, їх стан та перспективи використання. Л., 1974.

Літ.: Стойко С. М., Прокудін Ю. М. Григорій Васильович Козій (До 80-річчя з дня народж.) // УБОЖ. 1978. Т. 35, № 1; Липшиц С. Ю. Русские ботаники: Биографо-библиографический словарь: В 4 т. Москва, 1947; Професори ЛНМУ.

М. А. Голубець


Покликання на статтю