Козік Ян — Енциклопедія Сучасної України

Козік Ян

КО́ЗІК Ян (Kozik Jan; 27. 10. 1934, с. Посадова Краків. воєводства, Польща – 23. 11. 1979, с. Завада Краків. воєводства) – польський історик-українознавець. Д-р габіліт. (1975). У 1952 вступив на філол. ф-т Познан. ун-ту, але через складне матеріал. становище залишив навч., учителював. Від 1954 навч. на істор. ф-ті Яґеллон. ун-ту в Кракові, де 1958 захистив магістер. дис. «Москвофільство в Галичині в 1848–1866 роках на тлі наукового відродження українців». Працював у повіт. архіві й установах профтехосвіти м. Хшанув (1958–63). У 1967 захистив канд. дис. «Ukraiński ruch narodowy w Galicji w latach 1830–1848» (Kraków, 1973). Відтоді був співроб. Міжнар. центру політ. наук, викладав у Гірн.-металург. академії в Кракові; від 1968 – ад'юнкт Ін-ту історії Яґеллон. ун-ту. 1975 захистив габілітац. дис. «Między reakcją a rewolucją. Studia z dziejów ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji w latach 1848–1849» (Warszawa, 1975). Через важку хворобу відмовився від пропозицій опублікувати його праці в Канаді та викладати в Ун-ті Альберти. Канад. історик Л.-Д. Ортон за сприяння Канад. ін-ту укр. студій Ун-ту Альберти видав його незавершену монографію «Український національний рух в Галичині, 1815–1849» («The Ukrainian National Movement in Galicia, 1815–1849», Edmonton, 1986). Праці К. відзначалися новаторством, прагненням відкинути старі стереотипи і об'єктивно подивитися на минуле. У них уперше в тогочас. історіографії укр. рух в Галичині 19 ст. розглянуто з позицій формування модер. укр. нації; відзначено складність цих процесів і перешкоди, які долали галиц. українці, прагнучи стати рівноправ. суб'єктом європ. сім'ї народів. К. активно співпрацював з укр. культур. т-вами у Польщі, неодноразово виступав із доповідями відповід. тематики перед польс. громадськістю.

Пр.: Ziemie ukraińskie w latach 1795–1917 // Ukraina: Teraźniejszość i przeszłość. Kraków, 1971.

Літ.: W. Mokryj. Jan Kozik // Nasza Kultura. Warszawa, 1980. № 1; W. A. Serczyk, L. D. Orton. Jan Kozik, In memoriam (27 October 1934–23 November 1979 // Harvard Ukrainian Studies. Cambridge, 1982. Vol. 6, № 2.

Л. О. Зашкільняк


Покликання на статтю