Козін Ігор Вікторович — Енциклопедія Сучасної України

Козін Ігор Вікторович

КО́ЗІН Ігор Вікторович (11. 06. 1956, м. Нижній Тагіл Свердлов. обл., РФ) – фахівець у галузі математичного моделювання та чисельних методів. Д-р фіз.-мат. н. (2010). Закін. Ленінгр. ун-т (нині С.-Петербург, 1978). Відтоді працював у Горьков. політех. ін-ті (нині Нижній Новгород, РФ); від 1986 – у Запоріз. ун-ті: від 2011 – проф. каф. екон. кібернетики. Основні напрями наук. досліджень: методи прийняття рішень, принципи симетрії в теорії ухвалення рішень, матем. моделі, пов'язані з поняттям симетрії, еволюц. методи в приклад. задачах, теорія розкладів, теорія графів, пакування та розміщення, великі інформ. системи в упр. екон. об'єктами.

Пр.: Про оцінки потужності повної множини альтернатив для деяких двокритеріальних задач на графах // Доп. АНУ. 1993. № 10; Принципы симметрии в теории принятия решений. З., 2007; Задачі класифікації: підходи, методи, алгоритми. З., 2008 (співавт.); Использование ЭВФ-алгоритмов для решения задачи прямоугольного раскроя // Пит. приклад. математики і матем. моделювання: Зб. наук. пр. Дн., 2009 (співавт.); Структура группы Парето в задаче многокритериальной оптимизации // Кибернетика и систем. анализ. 2010. № 5.

Н. К. Максишко


Покликання на статтю