Коваленко Віктор Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Коваленко Віктор Федорович

КОВАЛЕ́НКО Віктор Федорович (01. 01. 1940, с. Власівка Глобин. р-ну Полтав. обл., нині смт Світловод. міськради Кіровогр. обл. – 02. 10. 2012, Полтава) – вчений-зоотехнік. Батько Р. Маньковської. Д-р біол. н. (1988), проф. (1997), акад. НААНУ (1995). Держ. премія України у галузі н. і т. (2004). Закін. Полтав. с.-г. ін-т (1964). Відтоді працював у Ін-ті свинарства НААНУ (Полтава): зав. відділу технології пром. вироб-ва свинини (1972–74), зав. лаб. фізіології (1982–86), заст. дир. з наук. роботи (від 1987); водночас 1991–96 – зав. каф. екології Полтав. тех. ун-ту. Вивчав вуглевод., білк., жировий та мінерал. обміни в організмі свиноматок та їхній вплив на продуктивність і розвиток ембріонів. Встановив відсутність фосфолітич. шляху розщеплення глікогену в ендометрії та плод. оболонках. Обґрунтував теорії локал.-міжтканин. диференціації метаболіч. процесів і цикліч. лабільності гомеостазу їх у матці. Запропонував способи відновлення порушеної відтворювал. функції свиноматок, зниження рівня ембріонал. смертності, підвищення багатоплідності; нові прилади й обладнання для штуч. осіменіння свиней; систему відтворення поголів'я свиней у госп-вах різної потужності.

Пр.: Відтворення поголів'я у промисловому свинарстві. К., 1979; Підвищення репродуктивної здатності свиней. К., 1985 (співавт.); Інтенсивна технологія виробництва свинини. К., 1991 (співавт.); Довідник зооінженерних термінів. К., 1995; Кріоконсервація сперми кнурів – важлива ланка у технології збереження генофонду свиней ЕХ-SITU // Наук.-тех. бюл. 2008. № 96; Фізіологічне обґрунтування спрощеної технологічної схеми кріоконсервації сперми кнура // Свинарство. П., 2009. Вип. 57 (співавт.).

Літ.: Зубець М. В. Коваленко Віктор Федорович // Вчені у галузі тваринництва. Кн. 1. К., 1998.

П. І. Іваненко


Покликання на статтю