Коваленко Георгій Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Коваленко Георгій Федорович

КОВАЛЕ́НКО Георгій Федорович (18. 12. 1940, Київ) – мистецтвознавець, театрознавець, живописець. Д-р мистецтвознавства (1995). Літ.-мист. премія України ім. І. Котляревського (1998). Дійс. чл. Рос. АМ та академії худож. критики. Закін. Київ. ун-т (1963) та Ін-т театр. мист-ва (1969). Від 1976 у Москві: зав. відділу рос. мист-ва 20 ст. НДІ Рос. АМ; гол. н. с. відділу мист-ва Центр. Європи Держ. ін-ту мистецтвознавства. Напрям наук. діяльності: історія та теорія рос. і укр. мист-ва 20 ст., зокрема авангарду. 2010 – куратор ретроспект. виставки О. Екстер у Москві. Автор ст. «Александра Экстер в Париже» // «Театр», 1992, № 2; «“Цветная динамика” Александры Экстер (из бывшего собрания Курта Бенедикта)» // «Памятники культуры: Новые открытия. Письменность. Искусство» (Москва, 1996). Упорядник альбому «Александра Экстер: Путь художника. Художник и время» (1993), відп. ред. кн. «Русский авангард 1910–1920-х годов в европейском контексте» (2000) та «Символизм в авангарде» (2003; усі – Москва); ред. зб. «Польское искусство и литература: от символизма к авангарду» (С.-Петербург, 2008; перекл. з польс.). Писав пейзажі Києва.

Пр.: Художник театра Даниил Лидер. Москва, 1980; Daniil Lider. Praha, 1982; Александра Экстер. Т. 1-2. Москва, 1995; 2010.

Літ.: Музей современного искусства. Выставка Александры Экстер «Ретроспектива» / Интервью Г. Коваленко в программе «Музей. палаты» // Эхо Москвы. 2010, 5 июня.

О. К. Федорук

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
О. К. Федорук . Коваленко Георгій Федорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=8271 (дата звернення: 29.07.2021)