Коваленко Григорій Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Коваленко Григорій Дмитрович

КОВАЛЕ́НКО Григорій Дмитрович (28. 01. 1944, с. Вільшана Дергачів. р-ну Харків. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1990), проф. (2007). Держ. премія України у галузі н. і т. (2013). Закін. Харків. ун-т (1967). Працював відтоді у Харків. фіз.-тех. ін-ті: нач. відділу радіац. безпеки та охорони праці (1982–84), нач. лаб. радіац. дослідж. і охорони навколиш. природ. середовища (1984–93); від 1993 – в Укр. НДІ екол. проблем (Харків): заст. дир. з наук. роботи (1993–2006 і від 2010), дир. (2006–10), водночас зав. лаб. радіоекол. безпеки та радіац. моніторингу (від 1994). Наук. дослідження: взаємодія електронів і позитронів високих енергій з монокристаліч. структурами; радіац. безпека, захист довкілля і насел. України від викидів радіонуклідів, радіоекол. моніторинг. Кер. низки радіоекол. міжнар. проектів.

Пр.: Когерентное тормозное излучение электронов и позитронов на кристаллах кремния и ниобия // ЖЭТФ. 1974. Т. 67, № 2(8) (співавт.); Coherent Bremsstrahlung-Experiment // Topics in Current Physics. 1985. Vol. 38 (співавт.); Экспериментальные исследования электромагнитных процессов в монокристаллах. Х., 1998 (співавт.); Радиоэкология регионов Украины: Харьковская область. Х., 2003 (співавт.); Радиоэкология Украины. Х., 2008; Основи радіаційної екології: Підруч. Маріуполь, 2010 (співавт.).

Ю. М. Ранюк


Покликання на статтю