Коваленко Ігор Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Коваленко Ігор Іванович

КОВАЛЕ́НКО Ігор Іванович (23. 08. 1947, м. Городок Львів. обл.) – фахівець у галузях прикладного системного аналізу та інформаційних технологій. Д-р тех. н. (1996), проф. (2005). Закін. Харків. ін-т радіоелектроніки (1971). Працював в ін-ті «Київметропроект» (1973–78); ст. інж. КБ ВО «Київприлад» (1978–80); у Нац. тех. ун-ті України «Київ. політех. ін-т» (1980–2003): зав. відділу проблем. н.-д. лаб. (1987–90), дир. КБ інформ. систем (1991–96), дир. Центру інтегров. комп'ютер. вироб-в (1992–96, за сумісн.), заст. дир. Навч.-наук. комплексу «Ін-т приклад. систем. аналізу» НАНУ і Мін-ва освіти та науки України при Ун-ті (1996–2002); зав. каф. програм. забезпечення автоматизов. систем Нац. ун-ту кораблебудування (2003–09); від 2011 – проф. каф. інформ. інтелект. систем Чорномор. ун-ту (обидва – Миколаїв). Наук. діяльність присвяч. розробленню автоматизов. систем підтримки прийняття рішень у дослідж. складних фіз., екол., екон. і тех. систем.

Пр.: Избыточные системы счисления, моделирование, обработка данных и системное проектирование в технике преобразования информации. К., 1990; Системный анализ в исследовании сложных физических процессов и полей. К., 1993; Информационные технологии в моделировании экономических процессов переходного периода. К., 2000; Системные технологии генерации и анализа сценариев. Н., 2006; Системный анализ задач судового корпусостроения. Н., 2010 (усі – співавт.).

П. І. Бідюк


Покликання на статтю