Коваленко Ігор Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Коваленко Ігор Миколайович

КОВАЛЕ́НКО Ігор Миколайович (16. 03. 1935, Київ – 19. 10. 2019, там само) – математик, фахівець у галузі кібернетики. Д-р тех. (1964) і фіз.-мат. (1970) н., проф. (1965), акад. НАНУ (1978). Засл. діяч н. і т. України (1998). Держ. премія УРСР (1978) та України (2001) в галузі н. і т. Держ. премія СРСР (1979), премія ім. В. Глушкова АН УРСР (1984). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2012). Уряд. нагороди. Закін. Київ. ун-т (1957). Працював в Ін-ті математики АН УРСР (Київ, 1960–61); Ін-ті МО СРСР (Москва, 1962–71): ст. н. с., зав. лаб.; водночас – зав. каф. теорії ймовірностей Моск. ін-ту електрон. машинобудування (1968–71); від 1971 – в Ін-ті кібернетики НАНУ (Київ): зав. відділу матем. методів у теорії надійності складних систем. За сумісн. – проф. каф. приклад. статистики Київ. ун-ту (1971–85), каф. вищої математики Київ. військ. радіотех. уч-ща ППО (1985–91), проф. і в. о. декана ф-ту приклад. математики Київ. політех. ін-ту (1991–94). Наук. дослідж. присвяч. питанням ймовірніс. комбінаторики, теорії надійності, масового обслуговування, теорії складних систем, стохаст. геометрії. Розробив асимптот. метод аналізу надійності складних систем, основи теорії багатовимір. марков. процесів для дослідж. систем обслуговування. Довів теореми інваріантності для систем випадк. рівнянь в алгебр. структурах. У щорічнику «Україна. Наука і культура» опублікував спогади «Про життя та роботу, вчителів та соратників» (К., 2009, вип. 35).

Пр.: Исследования по теории надежности сложных систем. К., 1975; Анализ редких событий при исследовании эффективности и надежности систем. Москва, 1980; Случайные процессы: Справоч. К., 1982 (співавт.; англ. перекл. – Models of Random Processes. Boca Raton, 1996); Введение в теорию массового обслуживания. Москва, 1987 (співавт.; 5-е изд. – Москва, 2010; англ. перекл. – Introduction to Queueing Theory. Basel, 1989); Matematical Theory of Reliability of Time-Dependent Systems, with Practical Applications. Chichester, 1997 (співавт.).

В. І. Миронцева


Покликання на статтю