Коваленко Микола Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Коваленко Микола Павлович

КОВАЛЕ́НКО Микола Павлович (01. 01. 1937, Суми) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1984), проф. (1984). Засл. діяч н. і т. України (2004). Закін. Одес. ун-т (1959). Відтоді працював у Одес. технол. ін-ті харч. пром-сті; 1962–2002 – в Одес. ун-ті: від 1985 – зав. каф. фізики твердого тіла та твердотіл. електроніки, від 1998 – каф. менеджменту й матем. моделювання ринк. процесів, водночас від 1988 – проректор з навч. роботи. Від 2002 – у Міжнар. гуманітар. ун-ті (Одеса): 1-й проректор, від 2004 – ректор. Наук. дослідж. присвяч. питанням теорії невпорядков. стану класич. рідких та аморф. металів, а також проблемам менеджменту. Голова Одес. фіз. т-ва (1990–96).

Пр.: Transport Properties of Dense Plasma. Berlin, 1983; Статистическая теория жидких металлов. Москва, 1990; Введение в теорию организаций. О., 1997; Paramagnetic-diamagnetic interplay in quantum dots for non-zero temperatures // J. Physics: Condensed Matter. 2001. Vol. 13; Physics of Amorphous Metals. Berlin, 2001 (співавт.); Поведение и власть в организации. О., 2003; Наука и искусство власти менеджера. О., 2006.

Літ.: Видные ученые Одессы: По воспоминаниям учеников и сотрудников. Вып. 1–13. О., 1992–2004; Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

В. М. Адамян


Покликання на статтю