Коваленко Олександр Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Коваленко Олександр Сергійович

КОВАЛЕ́НКО Олександр Сергійович (15. 04. 1949, Київ) – фахівець у галузі медичної інформатики. Д-р мед. н. (1994). Закін. Київ. мед. ін-т (1976). Відтоді працював в Ін-ті кібернетики НАНУ: 1996–97 – пров. н. с.; від 1997 – у Міжнар. наук.-навч. центрі ЮНЕСКО інформ. технологій та систем НАНУ та Мін-ва освіти і науки України (обидва – Київ): від 1998 – зав. відділу мед. інформ. систем; водночас від 1997 – проф. каф. фіз. та біомед. електроніки Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т» та від 2000 – проф. каф. мед. статистики Нац. мед. академії післядиплом. освіти (Київ). Наук. дослідження: мед. і біол. інформатика, кібернетика; упр. й орг-ція охорони здоров'я.

Пр.: Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров'я. К., 2007; Організаційно-управлінські аспекти створення телемедичної мережі // Вісн. соц. гігієни та орг-ції охорони здоров'я України. 2009. № 1; Телемедицинские технологии в системе здравоохранения. О., 2009 (усі – співавт.).

Л. М. Козак


Покликання на статтю