Коваленко Олена Едуардівна — Енциклопедія Сучасної України

Коваленко Олена Едуардівна

КОВАЛЕ́НКО Олена Едуардівна (22. 07. 1959, Харків) – педагог. Д-р пед. н. (2000), проф. (2001). Закін. Укр. заоч. політех. ін-т (Харків, 1982), де відтоді й працює (нині Укр. інж.-пед. академія): від 1998 – зав. каф. педагогіки та методики профес. навч., від 2000 – проректор з вихов. роботи, від 2002 – ректор. Наук. дослідження: стратегія і методологія розвитку інж.-пед. освіти в нових соц.-екон. умовах, профес. становлення особистості майбут. інж.-педагогів, нові пед. технології у їхній підготовці, якість інж.-пед. освіти.

Пр.: Методичні основи технології навчання: Теоретико-методичний та практичний аспект викладання дисциплін електроенергетичного циклу. Х., 1996; Методи і моделі формування ергономічних знань та умінь у майбутніх інженерів-педагогів. Х., 2006 (співавт.); Теоретичні засади професійної педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів в контексті приєднання України до Болонського процесу. Х., 2007 (співавт.); Теория и практика профессионально-педагогического образования. Т. 1. Екатеринбург, 2007 (співавт.); Методологические основы дидактических технологий. Х., 2008 (співавт.).

Літ.: Коваленко Олена Едуардівна: До 50-річчя від дня народж.: Біобібліогр. покажч. Х., 2009.

Н. В. Корольова


Покликання на статтю