Коваленко Петро Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Коваленко Петро Іванович

КОВАЛЕ́НКО Петро Іванович (05. 01. 1939, с. Пальміра Золотоніс. р-ну, нині Черкас. обл.) – фахівець у галузі гідромеліорації. Д-р тех. н. (1978), проф. (1982), акад. НААНУ (1990), іноз. чл. Рос. академії с.-г. наук (1999). Засл. діяч н. і т. України (1997). Держ. премія України у галузі н. і т. (1998). Премія УААН «За видатні досягнення в аграр. науці» (1997). Орден «За заслуги» 3-го (2005) та 2-го (2009) ступ. Закін. Укр. ін-т інж. водного госп-ва (Рівне, 1962). Відтоді працював в ін-ті «Укрдіпроводгосп»; від 1974 – дир. та зав. відділу упр. меліорат. системами Ін-ту гідротехніки і меліорації НААНУ (обидва – Київ). Віце-президент (1996–2000), чл. Президії, акад.-секр. Відділ. землеробства (2000–06) УААН. Відп. ред. зб. «Меліорація і водне господарство» (від 1975). Наук. дослідження: автоматизація упр. технол. процесами у меліорат. системах, охорона довкілля шляхом рац. використання водних та енергет. ресурсів. Під кер-вом К. розроблено нові методи й технології ресурсоощад. упр. водорозподілом при зрошенні за схемами з каскад. регулюванням об'ємів води у б'єфах каналів, кон-струкції гідротех. споруд з автоматич. регуляторами рівня і витрат води гідравліч. та електрич. дій; методи оцінювання водного балансу територій у зоні водорозподіл. систем і заходи з його оптимізації.

Пр.: Мелиоративные гидротехнические сооружения. К., 1974 (співавт.); Автоматизация мелиоративных систем. Москва, 1983; Основы автоматики и автоматизации гидромелиоративных систем. Москва, 1993 (співавт.); Проблема використання меліорованих земель в Україні // Водне госп-во України. К., 2008. Вип. 96 (співавт.); Розвиток меліорації та водного господарства України за світовими тенденціями // Меліорація і водне госп-во. К., 2009. Вип. 97.

Літ.: Коваленко Петро Іванович: Біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1967–1998 рр. 1998; Михайлов Ю. О. Коваленко Петро Іванович // Вчені у галузях механізації, електрифікації та меліорації. Кн. 3. 2000 (обидві – Київ).

Т. І. Трошина


Покликання на статтю