Коваленко-Завойський Володимир Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Коваленко-Завойський Володимир Миколайович

КОВАЛЕ́НКО-ЗАВО́ЙСЬКИЙ Володимир Миколайович (03. 03. 1932, Київ – 18. 10. 2006, там само) – геофізик. Д-р фіз.-мат. н. (1999). Держ. премія України у галузі н. і т. (2001). Закін. Київ. ун-т (1957). Відтоді працював у Житомир. геол.-розв. партії. 1959–61 – в Ін-ті геол. наук АН УРСР; від 1961 – в Ін-ті геофізики НАНУ (обидва – Київ): 2000–02 – пров. н. с. Основні напрями наук. досліджень: магнетизм гірських порід; розроблення методів вивчення тектон. структур на основі використання магніт. анізотропії порід; тектоногенез Криворіз., Кременчуц. та ін. структур залізокремнистої формації УЩ. Брав участь в укр. правозахис. русі. Був чл. Клубу твор. молоді, координатором самодіял. хору «Жайворонок». Зустрічався з А. Горською, І. Світличним, В. Стусом, В. Чорноволом, І. Русином. 4 вересня 1965 був присутній на перегляді кінофільму «Тіні забутих предків», підводився разом з тими, хто протестував проти арештів укр. інтелігенції. Зазнав переслідувань від КДБ, його помешкання неодноразово обшукували.

Пр.: Механизм образования тектонических структур железорудной формации УЩ по данным исследования магнитной анизотропии пород // ГФЖ. 1987. Т. 9, № 1; Магнітна анізотропія і тектогенез брахісинкліналей залізокремнистої формації // Там само. 1994. Т. 16, № 1 (співавт.); Магнітна анізотропія дайок Приазовського блоку Українського щита // Доп. НАНУ. 2001. № 5 (співавт.); Магнітометричне визначення вмісту феромагнітних мінералів у штуфах порід і джерелах регіональних магнітних аномалій // ГФЖ. 2007. Т. 29, № 3.

І. М. Іващенко


Покликання на статтю