Ковалишина Ірина Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Ковалишина Ірина Василівна

КОВАЛИ́ШИНА Ірина Василівна (11. 10. 1930, Одеса – 09. 04. 2007, Харків) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1990), проф. (1991). Закін. Одес. ун-т (1953). Відтоді працювала в Одес. технол. ін-ті холодил. пром-сті; 1974–77 – доц. каф. вищої математики Одес. електротех. ін-ту зв'язку; 1977–2007 – в Укр. академії залізнич. транспорту (Харків): зав. (1979–81), від 1990 – проф. каф. вищої математики. Наук. дослідж. присвяч. питанням теорії j-стискал. матриць-функцій та їх застосуванням до класич. інтерполяц. задач аналізу.

Пр.: Индефинитная метрика в проблеме Неванлинны–Пика // Докл. АН Армян. ССР. 1974. Т. 59, № 1 (співавт.); Радиусы круга Вейля в матричной проблеме Неванлинны–Пика // Теория операторов в функциональных пространствах и ее приложения: Сб. науч. тр. К., 1981 (співавт.); Аналитическая теория одного класса интерполяционных задач // Изв. АН СССР. 1983. Т. 47, № 3; Метод триады в теории продолжения эрмитово-положительных функций // Изв. АН Армян. ССР. 1989. Т. 24, № 3 (співавт.); Кратная граничная интерполяционная задача для сжимающих матриц-функций в единичном круге // Теория функций, функцион. анализ и их приложения. 1989. Вып. 51.

Л. П. Ватуля


Покликання на статтю