Климишин Олександр Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Климишин Олександр Семенович

КЛИМИ́ШИН Олександр Семенович (16. 07. 1948, Львів) – еколог, ботанік. Д-р біол. н. (2008). Закін. Львів. ун-т (1971), де й працював. 1975–85 – у Львів. відділ. Ін-ту ботаніки АН УРСР; від 1985 – у Держ. природознав. музеї НАНУ (Львів): вчений секр., 1996–99 – гол. зберігач фондів, 2000–10 – заст. дир. з наук. роботи, від 2011 – гол. н. с.; від 2009 за сумісн. – проф. каф. ботаніки Львів. ун-ту. Наук. дослідження: популяц. екологія трав'яних багаторічників, сукцесії рослинності високогір'я і верх. межі лісу Укр. Карпат, природн. музеологія, електронні бази даних ботан. колекцій.

Пр.: Природнича музейна термінологія: Слов.-довід. Л., 2003; Сучасні проблеми природничої музеології // Наук. зап. Держ. природознав. музею. 2010. Вип. 26; Оптимізація, охорона і раціональне використання рослинності високогір'я та верхньої межі лісу Українських Карпат // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. 2010. Вип. 54; Розробка електронної бази даних для гербарних колекцій судинних рослин // Наук. зап. Держ. природознав. музею. 2011. Вип. 27.

Ю. М. Чорнобай


Покликання на статтю