Климко Григорій Никифорович — Енциклопедія Сучасної України

Климко Григорій Никифорович

КЛИМКО́ Григорій Никифорович (14. 10. 1934, м. Краснодар, РФ) – економіст. Син Н. Климка. Д-р екон. н. (1971), проф. (1972). Закін. Київ. ун-т (1956). Працював у Ін-ті сходознавства АН СРСР (Москва, 1956–63); Київ. ін-ті нар. госп-ва (1964–70); від 1970 – у Київ. ун-ті: 1980–83 – зав. каф. світ. госп-ва і міжнар. відносин, від 2005 – проф. відділ. післядиплом. освіти Ін-ту міжнар. відносин; водночас 1971–92 – проф. Ін-ту підвищення кваліфікації викладачів сусп. наук при Ун-ті; від 1993 – проф. Європ. ун-ту (Київ). Досліджує проблеми світ. екон. та міжнар. відносин. Сформулював і розкрив комплекс закономірностей соц.-екон. прогресу країн, що здобули незалежність. Гол. ред. ж. «Економіка і управління» (від 1998).

Пр.: Аграрные проблемы независимой Бирмы. Москва, 1964 (перевидана япон. мовою); Соціально-економічні перетворення в країнах соціалістичної орієнтації. К., 1972; Проблеми інтеграції України в міжнародний поділ праці. К., 1994 (співавт.); Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підруч. 5-е вид. К., 2004 (співавт.); Концептуальні основи взаємодії держави та громадянського суспільства // Економіка і упр. 2010. № 3.

І. О. Лютий

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
І. О. Лютий . Климко Григорій Никифорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=8382 (дата звернення: 25.10.2021)