Климов Валерій Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Климов Валерій Володимирович

КЛИ́МОВ Валерій Володимирович (22. 03. 1946, cмт Карлівка, нині місто Полтав. обл.) – релігієзнавець. Д-р філос. н. (2008). Закін. філос. ф-т Київ. ун-ту (1974) та юрид. ф-т Нац. академії внутр. справ України (Київ, 2000). Працював 1997–99 нач. упр. правової та експерт. роботи Держ. ком-ту України у справах релігії; 1999–2006 – заст. голови Нац. служби посередництва і примирення; водночас 1991–97 і від 2003 – пров. н. с. Ін-ту філософії НАНУ (усі – Київ). Наук. дослідження: історія і сучас. стан Православ. Церкви, монастирів, чернецтва та філос.-реліг. думки в Україні, держ.-церк. відносини, законодавство про свободу совісті.

Пр.: Православна Церква України в складі Московського патріархату і під управлінням Священного Синоду (1686–1917) // Історія релігії в Україні. Т. 3. 1999 (співавт.); Державно-церковні відносини в Україні // Академічне релігієзнавство. 2000 (співавт.); Українські православні монастирі та чернецтво: Позиція в нац. історії. 2008; Свобода совісті, церква, релігійність в українському суспільстві періоду незалежності. 2009 (усі – Київ).

А. М. Колодний


Покликання на статтю