Климов Всеволод Валентинович — Енциклопедія Сучасної України

Климов Всеволод Валентинович

КЛИ́МОВ Всеволод Валентинович (20. 02. 1930, м. Бійськ Алтай. краю, РФ) – фізико-хімік. Д-р хім. н. (1975), проф. (1977), чл.-кор. НАНУ (1978). Держ. премії СРСР (1975) та УРСР у галузі н. і т. (1984). Закін. Казах. ун-т (м. Алма-Ата, нині Алмати; 1953). Працював у НДІ реактивів і хімічно чистих матеріалів для електрон. техніки (Донецьк, 1960–2000): зав. лаб. фіз.-хім. методів дослідж., від 1961 – відділу фізико-хімії твердого тіла, водночас від 1962 – заст. дир. з наук. роботи. Від 2000 – проф. каф. неорган. хімії Донец. ун-ту. Наук. дослідж. у галузі фіз. хімії і технології неорган. речовин, зокрема хімії сегнето-, п'єзоелектрич. і ферит. матеріалів. Дослідив механізм і кінетику твердофаз. реакцій синтезу групи склад. оксидів зі структурою перовськіту.

Пр.: Effect of MnO2, Bi2O3, and ZnO additions on the electrical properties of lead zirconate titanate piezoceramics // Inorganic Materials. 2005. Vol. 42, № 5; Electrical properties of thick PZT-based films // Там само. 2008. Vol. 44, № 5; Исследование пьезокерамики на основе ЦТС с добавками MnO2, MgO, Bi2O3, PbF2, Fe2O3, SrO, WO3 // Доп. НАНУ. 2010. № 5 (усі – співавт.).

Літ.: 80-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Климова // Вісн. НАНУ. 2010. № 2.

О. С. Штонда


Покликання на статтю