Котко Іван Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Котко Іван Костянтинович

КОТКО́ Іван Костянтинович (02. 04. 1922, с. Рокитне-Донівка, нині Кременчуц. р-ну Полтав. обл. – 25. 12. 2010, смт Чабани Києво-Святошин. р-ну Київ. обл.) – вче­ний-селекціонер. Канд. с.-г. н. (1995). Держ. премія України в галузі н. і т. (1997). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Держ. та бойові наго­роди СРСР. Закін. Ворошиловгр. с.-г. ін-т (нині Луганськ, 1949). Працював нач. сектору агролісомеліорації Ізмаїл. обл. упр. с. госп-ва (1949–51); зав. відділу польових культур Закарп. с.-г. дослід. станції (с. Велика Бакта Берегів. р-ну, 1955–56); від 1957 – на Зерногр. селекц. станції Дон­ського НДІ с. госп-ва (Ростов. обл., РФ): зав. лаб. селекції зер­нобобових культур (від 1959); від 1964 – в Ін-ті землеробства УААН (Чабани): зав. лаб. селекції озимих культур (1975–90), пров. н. с. (1991–2008). Розробив метод ендоспермал. ін'єк­цій зернівок пшениці озимим жи­том, застосував його у селекції. Автор сортів озимої пшениці По­ліська 70, 85, 87, 90, Колективна 77, Щедра Полісся, а також гороху та озимого ячменю.

Пр.: Озимый ячмень – на поля Дона. Ростов-на-Дону, 1962 (спів­авт.); Метод межвидовой эндоспермальной инъек­ции в селекции озимой пшеницы // Ге­нетика и селекция на Украине. К., 1971. Ч. 1; Озимая пшеница Полесская 70. К., 1972; К вопросу о трансформациях у высших растений // Генетика и селек­ция растений: Тезисы докл. 3-го съез­да Всесоюз. об-ва генетиков и селекционеров им. Н. Вавилова. Ленинград, 1977.

Літ.: Котко Іван Костянтинович: Біобіб­ліогр. покажч. наук. пр. за 1955–1999 рр. 2002; Корчинський А. А. Котко Іван Кос­тянтинович // Вчені-генетики, селекціо­нери та рослинники. Кн. 7. 2003; обидві – Київ.

В. Ф. Сайко


Покликання на статтю