Климова Катерина Яківна — Енциклопедія Сучасної України

Климова Катерина Яківна

КЛИ́МОВА Катерина Яківна (14. 10. 1965, Житомир) – педагог. Д-р пед. н. (2011), проф. (2012). Закін. Житомир. пед. ін-т (спеціальність «рос. мова і літ-ра», 1987; «укр. мова і літ-ра», 1992), де й працює від 1987 (нині ун-т): від 2003 – зав. каф. філології і лінгводидактики. Наук. дослідження: методика формування культури мовлення майбут. учителів в умовах діалект. впливу; теорія і практика формування мовнокомунікатив. профес. компетентності студентів. Авторка розділу в навч. посібнику «Методика навчання української мови в початковій школі» (К., 2011).

Пр.: Практична стилістика сучасної української мови: Навч. посіб. Ж., 2005 (співавт.); Основи культури і техніки мовлення: Навч. посіб. К., 2006; 2007; Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів. Ж., 2010.

Г. В. Підлужна

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
Г. В. Підлужна . Климова Катерина Яківна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=8407 (дата звернення: 25.10.2021)