Кудря Ігор Георгійович — Енциклопедія Сучасної України

Кудря Ігор Георгійович

КУ́ДРЯ Ігор Георгійович (05. 04. 1971, Київ) – філософ. Д-р філос. н. (2014). Закін. Київ. ун-т (2001). Працює у Києві: 2006 – гол. консультант відділу регіон. безпеки Нац. ін-ту проблем міжнар. безпеки; в Ун-ті права НАНУ: від 2006 – проф. каф. філософії та соц.-гуманітар. дисциплін. Наук. дослідження: філософія госп-ва, пра­­ва та історії, соц. філософія.

Пр.: Політекономічний аналіз транс­­формаційних процесів українського сус­­пільства // Українозн. альм. К., 2011. Вип. 5; Нелінійна просторова логіка інформаціоналізму // Totallogy–XXI. Пост­­класичні дослідж. 2011. № 25; Господарство в контексті буття // Гуманітарні студії: Зб. наук. пр. К., 2012. Вип. 15; Господарство: соціальні теорії. К., 2013.

Л. А. Лім

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Л. А. Лім . Кудря Ігор Георгійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=842 (дата звернення: 22.10.2021)