Кудря Ігор Георгійович — Енциклопедія Сучасної України

Кудря Ігор Георгійович

КУ́ДРЯ Ігор Георгійович (05. 04. 1971, Київ) – філософ. Д-р філос. н. (2014). Закін. Київ. ун-т (2001). Працює у Києві: 2006 – гол. консультант відділу регіон. безпеки Нац. ін-ту проблем міжнар. безпеки; в Ун-ті права НАНУ: від 2006 – проф. каф. філософії та соц.-гуманітар. дисциплін. Наук. дослідження: філософія госп-ва, пра­­ва та історії, соц. філософія.

Пр.: Політекономічний аналіз транс­­формаційних процесів українського сус­­пільства // Українозн. альм. К., 2011. Вип. 5; Нелінійна просторова логіка інформаціоналізму // Totallogy–XXI. Пост­­класичні дослідж. 2011. № 25; Господарство в контексті буття // Гуманітарні студії: Зб. наук. пр. К., 2012. Вип. 15; Господарство: соціальні теорії. К., 2013.

Л. А. Лім


Покликання на статтю