Климчук Федір Данилович — Енциклопедія Сучасної України

Климчук Федір Данилович

КЛИМЧУ́К Федір Данилович (Клімчук Фёдар Данілавіч; 27. 02. 1935, с. Симоновичі, нині Брест. обл., Білорусь – 24. 10. 2018, Мінськ) – білоруський мовознавець. Канд. філол. н. (1973). Закін. Пінський учител. (Брест. обл., 1954) та Мінський пед. (1967) ін-ти. Учителював. Від 1968 – в Ін-ті мовознавства АН Білорусі (Мінськ): від 1981 – ст. н. с. Наук. дослідження: діалектологія, лінгвогеографія, лексикографія, топонімія, глотогенез і етногенез, міжмовні та міжетнічні контакти, соціолінгвістика, фольклор, етнографія, етнолінгвістика. Чл. автор. колективу 5-том. праці «Лексічны атлас беларускіх народных гаворак» (Мінск, 1993, т. 1; 1994, т. 2; 1996, т. 3; 1997, т. 4; 1998, т. 5), який 2000 відзнач. Держ. премією Респ. Білорусь. Перекладав зх.-поліс. говором твори із різних літ. мов, зокрема опублікував «Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа» (Мінск, 2010).

Пр.: Специфическая лексика Дрогичинского Полесья // Лексика Полесья. Москва, 1968; Говоркі Заходняга Палесся: Фанетычны нарыс. Мінск, 1983; Духовная культура полесского села Симоновичи // Славян. и балкан. фольклор. Этнолингвист. изучение Полесья. Москва, 1995; Диалектные типы Полесья на общеславянском фоне // Славян. этюды: Сб. к юбилею С. Толстой. Москва, 1999; Адпаведнікі рэлевантных асаблівасцей загародскіх гаворак у дыялектных кантынуумах Украіны і Расіі // Волинь–Житомирщина: Істор.-філол. зб. з регіон. проблем. Ж., 2007. Вип. 16; Традыцыйнае вяселле вёскі Сіманавічы Драгічынскага раёна Брэсцкай вобласці. Мінск, 2011.

Літ.: Кунцзвіч Л. П. Фёдар Данілавіч Клімчук (Да 60-годдзя з дня нараджэння) // Белорус. лингвистика. 1996. Вып. 45; Антропов Н. П. К юбилею Ф. Д. Климчука. Федор Данилович Климчук – патриот и исследователь Полесья // Живая старина. 2005. № 3.

М. Г. Железняк


Покликання на статтю