Клисенко Марта Архипівна — Енциклопедія Сучасної України

Клисенко Марта Архипівна

КЛИСЕ́НКО Марта Архипівна (08. 03. 1925, м. Старобільськ, нині Луган. обл.) – хімік. Канд. хім. (1953), д-р біол. (1971) н., проф. (1976). Держ. премія України в галузі н. і т. (2010). Держ. нагороди СРСР. Закін. Львів. ун-т (1947). Від 1953 працює в Ін-ті медицини праці НАМНУ (з перервою): 1960–65 – зав. фіз.-хім. лаб., від 1989 – пров. н. с.; 1964–89 – у ВНДІ гігієни і токсикології пестицидів, полімерів і пластич. мас (обидва – Київ): зав. хім. відділу, лаб. аналітич. хімії пестицидів. Наук. дослідж. з аналітич. хімії пестицидів, гігієни, токсикології, екології. Запропонувала систему аналітич. контролю вмісту залишків пестицидів у с.-г. продукції, продуктах харчування, біол. середовищах, об'єктах довкілля. За ред. К. видано 2-том. довідник «Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде» (Москва, 1977; 1983; 1992), брала участь в укладанні «Довідника вибраних термінів з пестицидів в аналітичній хімії, екогігієні, токсикології та агроекології» (К., 2003; укр., рос. та англ. мовами).

Пр.: Определение малых количеств ядохимикатов в воздухе, продуктах питания, биологических и других средах: Практ. руководство. К., 1964; Химический анализ микроколичеств ядохимикатов. Москва, 1972; Определение остаточных количеств пестицидов. К., 1983; Аналітична хімія залишкових кількостей пестицидів: Навч. посіб. К., 1999 (усі – співавт.).

В. І. Матюшина́


Покликання на статтю