Клігуненко Олена Миколаївна — Енциклопедія Сучасної України

Клігуненко Олена Миколаївна

КЛІГУНЕ́НКО Олена Миколаївна (28. 06. 1947, Одеса) – лікар-анестезіолог. Д-р мед. н. (1992), проф. (1993). Держ. премія України в галузі н. і т. (2000). Орден княгині Ольги 3-го ступ. (2009). Навч. в Івано-Фр. мед. ін-ті (1965–67), закін. Дніпроп. мед. ін-т (1971). Працювала лікарем. Від 1979 – у Дніпроп. мед. академії: від 1993 – зав. каф. анестезіології, інтенсив. терапії та медицини невідклад. станів ф-ту післядиплом. освіти. Вивчає патогенез та розробляє органопротекторні технології знеболювання й інтенсив. терапії (зокрема із застосуванням гіпербарич. оксигенації і плазмозамінника з функцією переносу кисню – перфторану) критич. станів у хворих різних вікових категорій.

Пр.: Механизмы адаптации при использовании перфторана в лечении тяжелой травмы головного мозга // Физ.-хим. и клин. исследования перфторорган. соединений: Сб. науч. тр. Пущино, 1994 (співавт.); Влияние внутривенного лазерного облучения крови на эритрон у больных с желудочно-кишечными кровотечениями // УМА. 1999. Т. 2, № 3 (співавт.); Перфторуглеродные соединения в биологии и медицине // УМЧ. 2000. № 3 (співавт.); Нейропротекция: настоящее и будущее // Нейронауки: теор. та клін. аспекти. 2008. Т. 4, № 1 (співавт.); Современные рекомендации по профилактике и лечению тромбоэмболических осложнений в акушерстве // Медицина неотлож. состояний. 2010. № 3.

В. В. Фроленко


Покликання на статтю