Кліматичні ресурси — Енциклопедія Сучасної України

Кліматичні ресурси

КЛІМАТИ́ЧНІ РЕСУ́РСИ – складова частина природних ресурсів у кліматичній системі (насамперед в атмосфері), що зумовлюють функціонування, розвиток, продуктивність різних галузей економіки та діяльність людини і можуть бути використані для вирішення конкретної задачі в економіці або соціальній сфері. К. р. характеризуються здатністю до відновлення. Виділяють К. р.: енергет. (сонячна радіація, вітер); теплові (т-ра повітря та ґрунту); ресурси вологи в атмосфері та ґрунті (хмарність, опади, сніг. покрив, волога у ґрунті); світлові (освітленість); газові (озон та гази в атмосфері). За функціон. призначенням К. р. поділяють на агроклімат. (ресурси окремих с.-г. культур), біоклімат. (фізіол.-клімат., рекреац., лікув.-профілакт., сан.-гіг.), буд.-клімат., транспортно-клімат.; за масштабом клімат. процесів – на макро-, мезо- та мікрокліматичні. На більшій частині тер. України сприятливі К. р. для життєдіяльності людини, орг-ції відпочинку та розвитку нетрадиц. видів енергії.

Літ.: Кліматологія. Терміни та визначення основних понять. 2001; Клімат України. 2003; Дмитренко В. П., Щербак Л. В., Бібік В. В. Сільськогосподарська метеорологія: Термінол. довід. 2009 (усі – Київ).

В. М. Бабиченко, З. С. Бондаренко, Н. В. Ніколаєва


Покликання на статтю