Клімушева Ґертруда Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Клімушева Ґертруда Василівна

КЛІ́МУШЕВА Ґертруда Василівна (24. 06. 1934, Ташкент) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1977), проф. (1987). Закін. Моск. ун-т (1958). Відтоді працює в Ін-ті фізики НАНУ (Київ): заст. зав. відділу фізики кристалів (1978–95), водночас зав. лаб. спектроскопії кристалів (1983–97), від 1997 – пров. н. с. Визначила критерії енергет. дискрет. прояву кластерів у молекуляр. кристалах з недипольними домішк. молекулами; здійснила практично повну спін. поляризацію триплет. екситонів у кристалі бензофенону в магніт. полях 80–300 кЕ; запропонувала методи виготовлення зразків іон. рідких кристалів, які містять електрофоточутливі домішки орган. і неорган. сполук або напівпровідник. нанокристалів.

Пр.: Спектры поглощения молекулярных кристаллов. К., 1965. Т. 1; 1972. Т. 2; Спектральные исследования изменения статического взаимодействия в молекулярных кристаллах // Докл. АН УССР. Сер. А. 1977. № 9; Процессы взаимодействия и релаксации триплетных возбуждений молекулярных кристаллов в магнитном поле // Актуал. проблемы спектроскопии: Сб. Москва, 1985; Fast dynamic holographic recording based on conductivity ionic metal – alkanoate liquid crystals and smectic glasses // Optics Letters. 2006. Vol. 31; Electrical conductivity of lyotropic and thermotropic ionic liquid crystals consisting of metal alkanoates // Liquid Crystals. 2007. Vol. 34, № 5 (усі – співавт.).

В. С. Манжара


Покликання на статтю