Клінгер Вітольд-Симеон Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Клінгер Вітольд-Симеон Павлович

КЛІ́НГЕР Вітольд-Симеон Павлович (28. 10. 1875, с. Варівці, нині Городоц. р-ну Хмельн. обл.– 05. 05. 1962, м. Познань Великопольс. воєводства, Польща) – мовознавець, етнограф, історик, перекладач. Чл. Польс. АМ. Закін. г-зію в Немирові (нині Вінн. обл.). Навч. 1895–97 на істор.-філол. ф-ті С.-Петербур. ун-ту, 1897–99 – в Яґеллон. ун-ті в Кракові, згодом студіював стародавню історію та класичну філологію в Ун-ті св. Володимира у Києві, 1904–06 – в Ун-ті Людвиґа-Максиміліана у Мюнхені, де й працював. Від 1908 – зав. каф. класич. філології Ун-ту св. Володимира. Від 1920 (з перервою) – зав. каф. грец. літ-ри і фольклору Познан. ун-ту. Через відмову ввійти до складу новоствор. Польс. АН був звільнений, на поч. 1950-х рр. завдяки клопотанням міністра освіти Польщі С. Жулкевського, який високо цінував праці К., відновлений на посаді. Наук. дослідження: грец. фольклор, зокрема мандрівні міфол. мотиви, слов'ян. культ русалок, етнологія, лат. літ-ра, історіографія. Перекладав з грец. і лат. мов, зокрема твори Гіппократа, Ксенофонта, Юліана Апостата.

Пр.: Сказочные мотивы в «Истории» Геродота. К., 1903; Петроний и его роман. К., 1908; Животное в античном и современном суеверии. К., 1911; Проблема происхождения аттической трагедии в свете новейших исследований. К., 1918; Obrzędowość ludowa Bożego Narodzenia, jej początek i znaczenie pierwotne. Poznań, 1926; Ze studjów nad liryką grecką. Kraków, 1928.Wschodnio-europejskie rusałki i pokrewne postaci demonologii ludowej a tradycja grecko-rzymska. Lublin; Kraków,1949.

Літ.: Денисов Я. А. Первый в России эллинист. Х., 1914.

Н. Ф. Клименко


Покликання на статтю