Клініка — Енциклопедія Сучасної України

Клініка

КЛІ́НІКА (грец. – лікування, догляд за лежачим хворим, від – ложе, постіль) – лікувальна установа стаціонарного типу, в якій лікування хворих поєднують із науково-дослідною роботою та навчанням студентів і підвищенням кваліфікації лікарів різних спеціальностей. Першу К. сучас. типу створ. у 2-й пол. 17 ст. у Лейден. ун-ті (Нідерланди). У Росії перші К. організовано на поч. 19 ст. при Моск. ун-ті (терапевтична М. Мудрова) і Мед.-хірург. академії в С.-Петербурзі (хірургічна І. Буша). Осн. завдання К.: реалізація навч.-вихов. процесу з використанням нових форм і методів, досягнень мед. науки і практики охорони здоров'я; навч. студентів, лікарів-інтернів, клін. ординаторів, аспірантів, підготовка магістрів медицини, післядипломна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації мед. кадрів, зокрема й співроб. клін. закладу; проведення наук. дослідж. і розроблення методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих; експертна оцінка результатів наук. дослідж.; апробація і впровадження нових методів діагностики, лікування й реабілітації хворих, апробація мед. інструментів, апаратури, лікар. засобів; надання кваліфікованої мед. допомоги хворим; обстеження та лікування хворих, шпиталізованих у К., консультування хворих в ін. підрозділах клін. закладу; участь в орг-ції і проведенні семінарів, конф., експерт. комісій, консиліумів, мед. рад тощо та контроль якості лікув.-діагност. процесу. К. можуть бути спеціаліз. (напр., надають мед. допомогу лише дорослим або дітям). Більшість К. – профільні: терапевт., хірург., стоматол., урол., гінекол., офтальмол., дерматол., акушер., психіатр., а також діагност. і реабілітац. (зокрема наркол.) тощо. Кер. К. організовує навч.-вихов. процес, навч.-метод. діяльність, відповідає за рівень, обсяг і якість лікув.-діагност. роботи, безпеку для здоров'я пацієнтів апробацій нових мед. технологій відповідно до Положення про клініку. Термін «К.» часто використовують як синонім до поняття «клін. картина», яким позначають сукупність проявів хвороби й особливості її перебігу.

О. М. Ціборовський


Покликання на статтю