Клінічна лікарня Феофанія — Енциклопедія Сучасної України

Клінічна лікарня Феофанія

КЛІНІ́ЧНА ЛІКА́РНЯ «ФЕОФА́НІЯ» – багатопрофільна широкоспеціалізована лікарня. Засн. 1964 як Лікарня 4-го упр. МОЗ УРСР (тоді збудовано перші корпуси). Діяльність розпочала 1965. Від 1992 – сучасна назва. Від 2002 підпорядк. Держ. упр. справами. Є найукомплектованішою новіт. лікув. і діагност. апаратурою. Нині надає стаціонарну мед. допомогу в повному обсязі відповідно до уніфіков. стандартів мед. технологій діагност.-лікув. процесу в 8-ми діагност. (відділ. радіоізотоп. діагностики, рентґенокомп'ютер., ядерно-магнітно-резонанс. томографії та рентґенів. діагностики, функціон. діагностики та ультразвук. діагностики серця й судин, ендоскопічне, патол.-анатомічне, центр ультразвук. діагностики та інтервенцій. сонографії, лаб. клін. імунології та клін.-діагностична) і 29 лікув. (зокрема відділ. анестезіології та інтенсив. терапії, операційне, функціон. неврології, хіміотерапії, стоматол., ендокринології, гематології та внутр. патології, діагност.-інфекц., центри ендоскопіч. і заг. хірургії, віднов. медицини та реабілітації, мікрохірургії ока та заг. офтальмології, дерматол., судин. хірургії, гастроентерології та гепатології, ортопедії, травматології та спорт. медицини тощо) підрозділах, у консультатив. поліклініці. Ліжк. фонд – 583 ліжка (344 – терапевт., 206 – хірург. профілів і 33 – відділ. анестезіології та інтенсив. терапії заг., кардіол. і неврол. профілів). За рік у середньому проходять лікування понад 14 тис. пацієнтів. У лікарні працюють 1587 співроб. (218 лікарів, 573 медсестри, 402 молодші медсестри та немед. персонал). 40 лікарів мають вчені ступ.: 3 д-ри (І. Головач, І. Зазірний, А. Котуза) і 37 канд. мед. н. Працівники лікарні впроваджують інновац. технології, організовують наук. конф., симпозіуми, майстер-класи з міжнар. участю, за допомогою методів телемедицини здійснюють прямі трансляції з операційної.

І. П. Семенів, А. С. Котуза


Покликання на статтю