Кудрявцев Володимир Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Кудрявцев Володимир Миколайович

КУДРЯ́ВЦЕВ Володимир Миколайович (13. 05. 1953, с. Чехове, нині у складі м. Ялта, АР Крим) – океанолог. Д-р фіз.-мат. н. (1991). Закін. Ленінгр. гідрометеорол. ін-т (нині С.-Пе­тербург; 1976). Відтоді працює у Мор. гідрофіз. ін-ті НАНУ (Севастополь): від 1986 – зав. відділу дистанц. методів дослідж., від 2005 – пров. н. с. Наук. дослідж. присвяч. пи­танням взаємодії океану і атмо­сфери, динаміки верх. шару оке­ану, дистанц. зондування оке­ану.

Пр.: Direct ocean surface velocity mea­surements from space: Improved quan­titative interpretation of Envisat ASAR ob­servations // Geophysical Research Let­ters. 2008. Vol. 35; Model of the spume sea spray generation // Там само. Vol. 36; On vertical structure of wind-driven sea surface currents // J. Physical Oceano­gra­phy. 2008. Vol. 38; Механизмы формирования спектра капиллярно-гравита­ционных ветровых волн // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2009. Т. 45, № 3; Wind-speed undulations over swell: field experimental and interpretation // Bo­undary-Layer Meteorology. 2010. Vol. 136, № 3 (усі – спів­авт.).

О. Є. Совга


Покликання на статтю