Кліяненко Борис Терентійович — Енциклопедія Сучасної України

Кліяненко Борис Терентійович

КЛІЯНЕ́НКО Борис Терентійович (18. 10. 1941, м. Куйбишев Новосибір. обл., РФ – 12. 11. 2009, Луганськ) – економіст. Д-р екон. н. (1992), проф. (1994). Закін. Київ. ін-т нар. госп-ва (1965). Працював на вироб-ві (1959–72); від 1972 – у Луган. філії Ін-ту економіки пром-сті НАНУ: 1982–96 – зав. відділу регіон. проблем підвищення продуктивності праці, водночас 1993–95 – заст. дир. з наук. роботи; 1997–2009 – дир. Луган. філії Ін-ту економіко-правових дослідж. НАНУ. Досліджував екон. і організац. проблеми інновац. діяльності у пром. регіонах, екон.-правові умови розвитку зовн.-екон. діяльності регіонів.

Пр.: Экономико-организационные методы предотвращения потерь в промышленности. К., 1991; Организационно-экономический механизм защиты отечественных товаропроизводителей. Лг., 1999 (співавт.); Организационные и экономико-правовые условия развития внешнеэкономических связей региона. Д., 2001 (співавт.); Совершенствование механизма продуктивности и оплаты труда в условиях ресурсосбережения: В 2-х ч. Лг.; Алчевск, 2008 (співавт.); Забезпечення взаємозв'язку зростання продуктивності праці та заробітної плати. Лг., 2009 (співавт.).

І. А. Попова


Покликання на статтю