Клобуков Микола Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Клобуков Микола Петрович

КЛОБУКО́В Микола Петрович (05. 12. 1859, м. Ніжин, нині Черніг. обл. – 27. 10. 1900, Харків) – фахівець у галузі електрохімії. Навч. у Моск. (1879–82) і Мюнхен. (1882–86) вищих тех. уч-щах. 1886 здобув ступ. д-ра філософії в Ерланґен. ун-ті (Німеччина). Працював у електрохім. лаб. Мюнхен. вищого тех. уч-ща (1888–91); від 1891 – у Харків. технол. ін-ті: ініціатор створення і зав. (від 1893) електротех. кабінету, де проводив практ. дослідж. альтернатив. струмів на електроліти в застосуванні їх до нового методу визначення коефіцієнтів, демонстрував закони магніт. ланцюга і визначення магніт. проникності тіла тощо. Вивчав проблеми теорії електрики. Розробив перші в Рос. імперії програми теор. курсу й практ. занять із приклад. електрохімії. У теор. частині розглядав питання електропровідності розчинів, вплив різних факторів на потенціали електродів; прикладна частина охоплювала дослідж. електролізу розчинів та розплавів, рафінування металів та сплавів з міді та нікелю. Викладав курси «Електротехніка» і «Теорія електрики», в яких висвітлював зв'язок електроенергетики та електрохімії.

Пр.: Механические генераторы тока и электромоторы. 1893; Курс электротехники. 1893–94; Курс электричества. 1894–95; Теория электричества. 1895; О современном состоянии и задачах электрометаллургии и электрохимической промышленности. 1900 (усі – Харків).

Літ.: Андрющенко Ф. К. Микола Петрович Клобуков – один із зачинателів електротехнічної і електрохімічної освіти в Україні // Нариси з історії техніки на Україні. К., 1964. № 11; Харьков. политех.

ДА: Держ. архів Харків. обл., ф. Р-1682, оп. 2, од. зб. 145.

Б. І. Байрачний


Покликання на статтю