Клокар Наталія Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Клокар Наталія Іванівна

КЛО́КАР Наталія Іванівна (05. 05. 1959, с. Козакова Балка Новоукр. р-ну Кіровогр. обл.) – педагог. Д-р пед. н. (2011), проф. (2006). Закін. Кіровогр. пед. ін-т (1980). Учителювала. Від 1999 – ректор Київ. обл. ін-ту післядиплом. освіти пед. кадрів (Біла Церква). Наук. дослідження: післядипломна пед. освіта, освіт. менеджмент, проблеми підготовки дир. шкіл до роботи в нових соц.-екон. умовах, резерву управлін. кадрів для освіти. Брала участь у розробленні модул.-розвивал. технології навч. учнів заг.-осв. школи.

Пр.: Управління обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти: теорія і практика: Наук.-метод. посіб. К., 2004; Інституційний розвиток та професійний розвиток персоналу закладу післядипломної педагогічної освіти: Навч.-метод. комплекс. Біла Церква, 2008; Підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти регіону на засадах диференційованого підходу. К., 2010; Теоретико-методологічні засади формування інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону // РШ. 2011. № 1–2(973–974).

С. І. Болтівець


Покликання на статтю